ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.net
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.org
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.biz
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
.info
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.ws
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.name
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.us
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.bz
361,000 تومان
1 سال
361,000 تومان
1 سال
361,000 تومان
1 سال
.tv
532,000 تومان
1 سال
532,000 تومان
1 سال
532,000 تومان
1 سال
.cc
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.me
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
.co
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.in
194,000 تومان
1 سال
194,000 تومان
1 سال
194,000 تومان
1 سال
.io
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
.asia
248,000 تومان
1 سال
248,000 تومان
1 سال
248,000 تومان
1 سال
.mobi
223,000 تومان
1 سال
223,000 تومان
1 سال
223,000 تومان
1 سال
.company
133,000 تومان
1 سال
133,000 تومان
1 سال
133,000 تومان
1 سال
.center
304,000 تومان
1 سال
304,000 تومان
1 سال
304,000 تومان
1 سال
.zone
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
.gallery
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
.media
513,000 تومان
1 سال
513,000 تومان
1 سال
513,000 تومان
1 سال
.glass
458,000 تومان
1 سال
458,000 تومان
1 سال
458,000 تومان
1 سال
.co.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.ac.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.sch.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.app
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
.support
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
.network
342,000 تومان
1 سال
342,000 تومان
1 سال
342,000 تومان
1 سال
.blog
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.club
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
.team
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
.group
308,000 تومان
1 سال
308,000 تومان
1 سال
308,000 تومان
1 سال
.shop
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.site
437,000 تومان
1 سال
437,000 تومان
1 سال
437,000 تومان
1 سال
.xyz
133,000 تومان
1 سال
133,000 تومان
1 سال
133,000 تومان
1 سال
.city
342,000 تومان
1 سال
342,000 تومان
1 سال
342,000 تومان
1 سال
.host
1,585,000 تومان
1 سال
1,585,000 تومان
1 سال
1,585,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains