هاست سازمانی

هاست 1گیگابایت سازمانی
260,000/yr
ظرفیت هاست ← 1 گیگابایت
پهنا باند ← نامحدود
پرتکل SSL ← رایگان
پنل مدیریت ← CPanel
نوع بکاپ گیری ← روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تعداد ادد کردن دامین مجزا ← 2عدد
سیستم عامل ← لینوکس
محل دیتاسنتر ← ایران
نوع پشتیبانی ← تلفنی ، تیکت
دامین رایگان ← دارد
هاست 2گیگابایت سازمانی
396,000/yr
ظرفیت هاست ← 2 گیگابایت
پهنا باند ← نامحدود
پرتکل SSL ← رایگان
پنل مدیریت ← CPanel
نوع بکاپ گیری ← روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تعداد ادد کردن دامین مجزا ← 2عدد
سیستم عامل ← لینوکس
محل دیتاسنتر ← ایران
نوع پشتیبانی ← تلفنی ، تیکت
دامین رایگان ← دارد
هاست 3گیگابایت سازمانی
493,000/yr
ظرفیت هاست ← 3 گیگابایت
پهنا باند ← نامحدود
پرتکل SSL ← رایگان
پنل مدیریت ← CPanel
نوع بکاپ گیری ← روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تعداد ادد کردن دامین مجزا ← 2عدد
سیستم عامل ← لینوکس
محل دیتاسنتر ← ایران
نوع پشتیبانی ← تلفنی ، تیکت
دامین رایگان ← دارد
هاست 5گیگابایت سازمانی
512,000/yr
ظرفیت هاست ← 5 گیگابایت
پهنا باند ← نامحدود
پرتکل SSL ← رایگان
پنل مدیریت ← CPanel
نوع بکاپ گیری ← روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تعداد ادد کردن دامین مجزا ← 3عدد
سیستم عامل ← لینوکس
محل دیتاسنتر ← ایران
نوع پشتیبانی ← تلفنی ، تیکت
دامین رایگان ← دارد
هاست 10گیگابایت سازمانی
750,000/yr
ظرفیت هاست ← 10 گیگابایت
پهنا باند ← نامحدود
پرتکل SSL ← رایگان
پنل مدیریت ← CPanel
نوع بکاپ گیری ← روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تعداد ادد کردن دامین مجزا ← 3عدد
سیستم عامل ← لینوکس
محل دیتاسنتر ← ایران
نوع پشتیبانی ← تلفنی ، تیکت
دامین رایگان ← دارد